© 2010 - 2020  vocemagna.sk      |      info@vocemagna.sk       |

Žilina Voce Magna - medzinárodný festival a súťaž zborového umenia

EN

SK

|

Žilina VOCE MAGNA 2020

SA PRESÚVA NA MÁJ 2021

V rámci 11. ročníka festivalu sa uskutoční

ŠTVRTÝ ROČNÍK SÚŤAŽNEJ ČASTI

Z dôvodu mimoriadnej situácie sa Medzinárodný festival a súťaž presúva na máj 2021. Súťaž sa uskutoční 21. - 22. 5. 2021

Termín prihlásenia na súťaž: do 31. marca 2021

PARTNERI