MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL Žilina VOCE MAGNA 2023

11. - 14. OKTÓBRA 2023

program už čoskoro

7. ročník medzinárodnej súťaže Voce Magna 2024

Termín súťaže: 21. - 23. 6. 2024

PARTNERI

© 2010 - 2023  vocemagna.sk      |      info@vocemagna.sk       |

Žilina Voce Magna - medzinárodný festival a súťaž zborového umenia

EN

SK

|