© 2010 - 2020  vocemagna.sk      |      info@vocemagna.sk       |

Žilina Voce Magna - medzinárodný festival a súťaž zborového umenia

EN

SK

|

Žilina VOCE MAGNA 2020

SA PRESÚVA NA OKTÓBER / NOVEMBER 2021

V rámci 11. ročníka festivalu sa uskutoční

ŠTVRTÝ ROČNÍK SÚŤAŽNEJ ČASTI

Žilina Voce Magna 2020 sa presúva na október/ november 2021 v Žiline (Dom umenia Fatra). O presnom termíne Vás budeme včas informovať.

Termín prihlásenia na súťaž: do 31. marca 2021

PARTNERI