Žilina Voce Magna

© 2010 - 2020  vocemagna.sk      |      info@vocemagna.sk       |

Žilina Voce Magna - medzinárodný festival a súťaž zborového umenia

EN

SK

|

ŽILINA - VOCE MAGNA 2020
16. - 17. OKTÓBER

V rámci 11. ročníka festivalu sa uskutoční

ŠTVRTÝ ročník súťažnej časti

Medzinárodného festivalu zborového umenia Žilina Voce Magna. Tešíme sa na Vás 16. a 17. októbra 2020 v Dome umenia Fatra v Žiline. Hlavným organizátorom je Miešaný zbor Žilina, OZ.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Termín prihlásenia na súťaž: do 31. augusta 2020!