Žilina Voce Magna

info@vocemagna.sk

+421 948 274 717

Umelecký vedúci festivalu

doc. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD.

sedlickystef@gmail.com

 

RIADITEĽKA FESTIVALU

Mgr. Katarína Juhásová, PhD.
katarinagoliasova@gmail.com

 

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE

Ing. Peter Troják
trojak@kros.sk

ZAKLADATEĽKA FESTIVALU

Mgr.art. Anna Kureková

anicka.bomborova@gmail.com

 

 PREDSEDA MIEŠANÉHO ZBORU ŽILINA

Ing. Lucia Slyšková
lucia.slyskova@gmail.com

 

© 2010 - 2018  vocemagna.sk      |      info@vocemagna.sk       |      +421 948 274 717

Žilina Voce Magna - medzinárodný festival a súťaž zborového umenia

EN

SK

|