Žilina Voce Magna

info@vocemagna.sk

 

 

Umelecký vedúci festivalu

doc. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD.

sedlickystef@gmail.com

 

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE

Ing. Peter Troják
trojak@kros.sk

ZAKLADATEĽKA FESTIVALU

Mgr.art. Anna Kureková

anicka.bomborova@gmail.com

 

 PREDSEDA MIEŠANÉHO ZBORU ŽILINA

Ing. Lucia Slyšková
lucia.slyskova@gmail.com

 

 

 

 

Miešaný zbor Žilina

P.O.BOX A-72

Sládkovičova 169/14

010 01 Žilina

 

© 2010 - 2020  vocemagna.sk      |      info@vocemagna.sk       |

Žilina Voce Magna - medzinárodný festival a súťaž zborového umenia

EN

SK

|