Žilina Voce Magna

© 2010 - 2018  vocemagna.sk      |      info@vocemagna.sk       |      +421 948 274 717

Žilina Voce Magna - medzinárodný festival a súťaž zborového umenia

NAPÍSALI O NÁS

EN

SK

|

SLOBODNA DALMACIJA 14.10.2017 (PDF) [200kB]

ODBORNÝ POSUDOK JAN VIČAR (JPG) [0,5MB]

JIŘÍ KOLÁŘ WEB