Žilina Voce Magna

© 2010 - 2019  vocemagna.sk      |      info@vocemagna.sk       |      +421 948 274 717

Príjemca:

 

IBAN: SK23 5600 0000 0003 5468 9001

 

Adresa:

MIEŠANÝ ZBOR ŽILINA, OZ

Námestie obetí komunizmu 1, 010 01 Žilina, Slovenská Republika

Ing. Lucia Slyšková

IČO : 37901206

 

Banka príjemcu:

BIC / SWIFT: KOMASK2X

Prima banka Slovensko, a.s.

Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská Republika

Medzinárodná súťaž zborového umenia

16. a 17. Október 2020 (Piatok a Sobota), Žilina

Žilina Voce Magna - medzinárodný festival a súťaž zborového umenia

EN

SK

|