Štvrtý ročník súťažnej časti Medzinárodného festivalu zborového umenia Žilina Voce Magna 2021 sa uskutoční 05. 11. - 06. 11. 2021 v Žiline (Dom umenia Fatra). Hlavným organizátorom je Miešaný zbor Žilina, OZ.

Medzinárodná súťaž zborového umenia

05. a 06. November 2021 (Piatok a Sobota), Žilina

© 2010 - 2021  vocemagna.sk      |      info@vocemagna.sk       |

Žilina Voce Magna - medzinárodný festival a súťaž zborového umenia

EN

SK

|