O nás

prof. Štefan Sedlický, ArtD. (1963) – umelecký riaditeľ festivalu a súťaže

Študoval klavír na VŠMU V Bratislave (1990 – prof. Starosta ) a neskôr aj zborové dirigovanie (1994 – prof. Hradil). Od roku 2008 je docentom na FMU AU v Banskej Bystrici, kde učí dirigovanie zboru.

Je dirigentom viacerých popredných speváckych zborov Slovenska, s ktorými dosiahol mnohé úspechy doma i v zahraničí:

Žilinský miešaný zbor – od r. 1989, Komorný zbor Cantica Collegium Musicum v Martine – od r. 1994 . V rokoch 1998 – 2008 dirigoval Akademický spevácky zbor Jána Cikkera pri FHV UMB v Banskej Bystrici. V roku 2002 prevzal po prof. Hradilovi vedenie a post šéfdirigenta Speváckeho zboru slovenských učiteľov. Od roku 2009 diriguje Miešaný zbor Cansona Neosolium pri FMU AU v Banskej Bystrici. Spolupracuje aj so speváckym zborom na Konzervatóriu v Žiline.

 

So svojimi zbormi nahral viacero CD nosičov a v roku 2011 zrealizoval CD „Zborová tvorba Jána Cikkera“

Ako dirigent koncertoval nielen v mnohých štátoch Európy (Česká republika, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Ukrajina, Maďarsko, Španielsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Grécko, Bulharsko…), ale aj v Thajsku a Mexiku

Ako zbormajster a dirigent pravidelne spolupracuje so Štátnym komorným orchestrom v Žiline a  Trnavským komorným orchestrom pri uvádzaní veľkých vokálno-inštrumentálnych diel nielen svetových autorov, ale premiérovo uvádza takéto skladby aj z pera slovenských skladateľov (Iršai, Krška, Špilák a iní).

 

Pravidelne pracuje ako lektor na školeniach a kurzoch pre zbormajstrov a tiež ako porotca na súťažiach doma i v zahraničí.

Mgr. art. Anna Kureková – zakladateľka festivalu

Drahí priatelia,

Voce Magna začína byť v  Žiline značkou pre dni kvalitnej vokálnej hudby v podaní najrozmanitejších speváckych zborov. Milovníci tohto žánru každoročne nachádzajú v koncertných sálach festivalu zaujímavých hostí a stále  pestrejší hudobný program.

Keď som Voce Magna v roku 2010 spolu s mojimi priateľmi zakladala, nemysleli sme si, že sa v zdraví dožijeme  druhého ročníka. A čuduj sa svete! Sme svedkami niekoľkých úspešných ročníkov za sebou.

Festival mal od počiatku jasnú víziu: Priniesť ľuďom zborový spev ako fenomén, ktorý si nanovo zamilujú.  Fenomén, ktorý síce zišiel z mysle ľudí, ale nevytratil sa z ich srdca.  Voce Magna má ambíciu znovuzrodiť lásku k zborovému spevu. Chce dať dušu vokálnym partitúram a preniesť emóciu nespočetného množstva  ľudských hlasov do duší ich poslucháčov.

Ľudia, ktorí pre Vás festival tvoria, vkladajú do jeho príprav to najdrahšie, čo majú – svoj čas. S láskou každý deň premýšľame, čo nové Vám na pódiá prinesieme, čím Vás prekvapíme  a príjemne šokujeme. V ktorej časti koncertov Vám ukradneme dych a kedy Vám ho zase vrátime. Žijeme Vami celý rok a neprestaneme, kým nezaznie posledný potlesk záverečného Galakoncertu a nezamávame poslednému speváckemu zboru na rozlúčku.

Sme Voce Magna !

Mixed Choir of Žilina

Dospelý miešaný spevácky zbor s takmer 70 ročnou tradíciou (1954). Vďaka profesionálnemu vedeniu a pravidelnému koncertovaniu patríme dlhodobo k najlepším speváckym zborom na

Slovensku. Dnes máme okolo päťdesiat spevákov, čím sa u nás radíme medzi najväčšie telesá svojho druhu. Popredné umiestnenia a ocenenia sme získali aj na mnohých medzinárodných súťažiach.

V repertoári máme svetské a duchovné diela slovenských aj zahraničných skladateľov upravené pre zborový spev, ktoré vďaka množstvu spevákov dokážeme ponúknuť v originálnej dramaturgii. Uviedli sme viaceré významné diela svetovej a domácej vokálno-inštrumentálnej tvorby ako napríklad: W. A. Mozart – Requiem, Omša C dur a D dur, F. Schubert – Omša As dur a G dur, A. Dvořák – Omša D dur, G. F. Händel

– Mesiáš, G. Puccini – Messa di Gloria, P. Krška – Requiem, P. Iršai – Kyrie a mnoho ďalších kompozícií.

Spolupracujeme s niekoľkými profesionálnymi orchestrami. Mimoriadne si ceníme najmä naše partnerstvo so Štátnym komorným orchestrom Žilina, ktoré vzniklo už v roku 1990 a výrazne obohacuje kvalitu hudobného života v Žiline. Našim cieľom je šírenie zborového umenia a tradície, pomocou kvalitnej umeleckej koncertnej činnosti, ale aj poskytovanie kultúrneho vyžitia ľuďom, ktorí majú záujem o zborový spev. Sme organizátormi prestížneho Medzinárodného zborového festivalu a súťaže Žilina VOCE MAGNA, ktorý v roku 2023 oslávi už svoj 13. ročník. Hrdo reprezentujeme mesto Žilina a Slovensko v Európe i vo svete.

Dirigentom zboru je Prof. Štefan Sedlický, ArtD.