Kontakt

Napíšte nám!

  Adresár

  Umelecký vedúci – prof. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD.

  sedlickystef@gmail.com

  Manažér – Ing. Peter Troják

  trojak@kros.sk

  Zakladateľka festivalu- Mgr. art. Anna Kureková

  anickabomborova@gmail.com

  Predseda Žilinského miešaného zboru – Ing. Jozef Mihalčin

  jozef.mihalcin@issk.sk