Hudobných hostí minulých ročníkov nájdete v archíve.

Medzinárodný festival zborového umenia Žilina Voce Magna

Október 2023, Žilina

© 2010 - 2023  vocemagna.sk      |      info@vocemagna.sk       |

Žilina Voce Magna - medzinárodný festival a súťaž zborového umenia

EN

SK

|