Hudobných hostí minulých ročníkov nájdete v archíve.

Medzinárodný festival zborového umenia

02. - 07. Novembra 2021, Žilina

© 2010 - 2021  vocemagna.sk      |      info@vocemagna.sk       |

Žilina Voce Magna - medzinárodný festival a súťaž zborového umenia

EN

SK

|