Dom umenia Fatra

V rokoch 1919 – 1921 postavil na Slovensku žijúci rodák z Moravy Ján Rufínus Stejskal budovu kina a divadla Grand Bio Universum. Pôvodne tu stáli dva domy zo 17. storočia. Secesnú budovu podľa projektov inžiniera Székelyho stavali pomerne dlho i kvôli viacerým zmenám v plánoch. Napríklad na základe požiadavky mesta musel ustúpiť
so svojou stavbou dozadu, tak, aby dodržal plánovanú uličnú čiaru. Budovu stavala žilinská firma Ludvika Kanturka.

Budova mala javisko a veľkú sálu s dvoma galériami. Na prízemí bolo miesto pre 482 divákov, na prvom poschodí pre 100 a druhom poschodí bol priestor pre 146 návštevníkov. Po kolaudácii stavby v decembri 1921, tu bola 3. januára 1922 premiéra prvého hraného slovenského filmu „Jánošík“. Film bol natočený podľa scenára J. Žáka – Marušiaka v réžii J. Siakeľa. V hlavnej úlohe hral T. Pištek. Film je zrekonštruovaný Ivanom Rumanovským v digitálnej podobe.

V rokoch 1983 až 1988 kino Fatra zrekonštruovali pre potreby Štátneho komorného orchestra v Žiline. Ten vznikol v roku 1974 z pôvodného Symfonického orchestra mesta Žilina (1959 – 1974). Žiaľ, pri tejto rekonštrukcii necitlivo odstránili pôvodný historický nápis na hornej fasáde budovy „BIO UNIVERSUM“. Ku kinu bola pristavená budova pre potreby orchestra a v sále bol v roku 1988 postavený koncertný organ z dielne firmy Rieger-Kloss z Krnova. O vznik orchestra sa pričinil aj národný umelec Ján Cikker (1911 – 1989), ktorý má vo vestibule na prízemí aj svoju bustu.
Prvý slávnostný koncert bol 4. januára 1989.

V Dome umenia Fatra sa konajú aj najrôznejšie spoločenské a kultúrne podujatia. Zbor Žilincov osadil v roku 1997 na priečelí budovy dve pamätné tabule, ktoré pripomínajú premiéru filmu Jánošík a vznik Štátneho komorného orchestra. Dom umenia je evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 13729/0.

Viac informácií na stránke: https://skozilina.sk/

(Fotky a článok bol prevzatý zo stránky: https://skozilina.sk/)