Žilina Voce Magna

© 2010 - 2018  vocemagna.sk      |      info@vocemagna.sk       |      +421 948 274 717

Doc Mgr. art. Štefan Sedlický (1963) - umelecký riaditeľ festivalu a súťaže

 

Študoval klavír na VŠMU V Bratislave (1990 – prof. Starosta ) a neskôr aj zborové dirigovanie (1994 - prof. Hradil). Od roku 2008 je docentom na FMU AU v Banskej Bystrici, kde učí dirigovanie zboru.

Je dirigentom viacerých popredných speváckych zborov Slovenska, s ktorými dosiahol mnohé úspechy doma i v zahraničí:

Žilinský miešaný zbor – od r. 1989, Komorný zbor Cantica Collegium Musicum v Martine – od r. 1994 . V rokoch 1998 - 2008 dirigoval Akademický spevácky zbor Jána Cikkera pri FHV UMB v Banskej Bystrici. V roku 2002 prevzal po prof. Hradilovi vedenie a post šéfdirigenta Speváckeho zboru slovenských učiteľov. Od roku 2009 diriguje Miešaný zbor Cansona Neosolium pri FMU AU v Banskej Bystrici. Spolupracuje aj so speváckym zborom na Konzervatóriu v Žiline.

 

So svojimi zbormi nahral viacero CD nosičov a v roku 2011 zrealizoval CD „Zborová tvorba Jána Cikkera“

Ako dirigent koncertoval nielen v mnohých štátoch Európy (Česká republika, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Ukrajina, Maďarsko, Španielsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Grécko, Bulharsko…), ale aj v Thajsku a Mexiku

Ako zbormajster a dirigent pravidelne spolupracuje so Štátnym komorným orchestrom v Žiline a  Trnavským komorným orchestrom pri uvádzaní veľkých vokálno-inštrumentálnych diel nielen svetových autorov, ale premiérovo uvádza takéto skladby aj z pera slovenských skladateľov (Iršai, Krška, Špilák a iní).

 

Pravidelne pracuje ako lektor na školeniach a kurzoch pre zbormajstrov a tiež ako porotca na súťažiach doma i v zahraničí.

 

Medzinárodný festival zborového umenia Žilina Voce Magna vznikol z iniciatívy mladého občianskeho združenia,  Hudobného divadla EDEN. Jeho prvý ročník bol zrealizovaný v roku 2010 v spolupráci so Žilinským miešaným zborom.

 

Hlavnou myšlienkou tohto jedinečného Festivalu bolo a stále je, rozširovať fenomén zborového spevu po celom Slovensku. Získať  nových, mladých poslucháčov a priaznivcov zborového umenia.

Počiatočná dramaturgia festivalových koncertov sa zameriavala na zborové umenie, zborový spev v rôznych podobách, úpravách, skrátka v novej, netradičnej podobe.

Výnimočným robia tento Festival aj premiéry súčasných slovenských skladateľov, ktoré znejú v spolupráci so Štátnym komorným orchestrom a festivalovými zbormi.

 

Účinkujúce zbory si každoročne pozýva organizačný tím festivalu s odborným schválením umeleckého vedúceho Doc. Štefanom Sedlickým.

 

                     Katarína Juhásová

riaditeľka festivalu

Drahí priatelia,

Voce Magna začína byť v  Žiline značkou pre dni kvalitnej vokálnej hudby v podaní najrozmanitejších speváckych zborov. Milovníci tohto žánru každoročne nachádzajú v koncertných sálach festivalu zaujímavých hostí a stále  pestrejší hudobný program.

Keď som Voce Magna v roku 2010 spolu s mojimi priateľmi zakladala, nemysleli sme si, že sa v zdraví dožijeme  druhého ročníka. A čuduj sa svete! Sme svedkami niekoľkých úspešných ročníkov za sebou.

 

Festival mal od počiatku jasnú víziu: Priniesť ľuďom zborový spev ako fenomén, ktorý si nanovo zamilujú.  Fenomén, ktorý síce zišiel z mysle ľudí, ale nevytratil sa z ich srdca.  Voce Magna má ambíciu znovuzrodiť lásku k zborovému spevu. Chce dať dušu vokálnym partitúram a preniesť emóciu nespočetného množstva  ľudských hlasov do duší ich poslucháčov.

 

Ľudia, ktorí pre Vás festival tvoria, vkladajú do jeho príprav to najdrahšie, čo majú – svoj čas. S láskou každý deň premýšľame, čo nové Vám na pódiá prinesieme, čím Vás prekvapíme  a príjemne šokujeme. V ktorej časti koncertov Vám ukradneme dych a kedy Vám ho zase vrátime. Žijeme Vami celý rok a neprestaneme, kým nezaznie posledný potlesk záverečného Galakoncertu a nezamávame poslednému speváckemu zboru na rozlúčku.

Sme Voce Magna !

 

                                                                                                                                                               Anna Kureková

                                                                                                                                                        zakladateľka festivalu

Žilina Voce Magna - medzinárodný festival a súťaž zborového umenia

EN

SK

|